Debreceni Medicor Sportegyesület  
2016. évi költségvetés  
     
Ssz. Kiadások megnevezése: Tervezett (Ft)
1. Általános költség (jogi ügyintézés/ügyvédi költség) 146 500 Ft
2. Általános költség (könyvelés 2016. és 2015.évi könyvelés kifizetése) 157 000 Ft
3. Általános költség (bankszámla-vezetési díj) 20 000 Ft
4. Egyéb már felmerült költség (taggyűlési költségek: buszbérlés, üdítő és sütemény) 155 000 Ft
5. Asztalitenisz eszközök vásárlásának költsége 100 000 Ft
6. Balatoni kerékpártúra (174 fő) 3 250 000 Ft
7. Családi sportnap SZUSZ (kb. 250 fő) 900 000 Ft
8. Egyéb (előre nem látható költségek) 66 622 Ft
  Tervezett kiadások összesen: 4 795 122 Ft
     
     
     
Ssz. Bevételek megnevezése Tervezett (Ft)
1. Tagdíjak 297 000 Ft
2. Támogatások (Medicor Kéziműszer Zrt-től) 4 000 000 Ft
3. Áthozat (2015. év) 498 122 Ft
  Tervezett bevételek összesen: 4 795 122 Ft
 
 


Tisztelt Tagunk!
 
 
A Debreceni MEDICOR Sportegyesület
 (székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98.sz.)
2016. március 09-én (szerdán) 14 óra 15 perc kezdettel tartja
közgyűlését.
 
A közgyűlés helye:
4032 Debrecen, Füredi út 98.sz.
II. emeleti Oktató terem
 
Napirendi pontok:
            1. 2016. évi költségvetés ismertetése, elfogadása
            2. Tájékoztató a 2016. évi tervezett programokról
            3. Egyebek
 
Egyesületünk alapszabályának értelmében az egyesületi tagság jelenléte szükséges a fenti napirendi pontok tárgyalásához, szavazásához. A Közgyűlés az Alapszabály IV/c. pontja alapján akkor határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van.
 
Felhívjuk kedves Tagunk figyelmét, hogy amennyiben jelen meghívóban megjelölt időpontban a Közgyűlés a szavazásra jogosult tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, akkor legalább nyolc napon túli, de legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon napirendi pontokkal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül (de legalább a tagok 25 %-ának és a Bázisszerv jelenlétében) határozatképes.
 
A megismételt közgyűlés ideje: 2016. március 23., szerda 14 óra 15 perc
 
A megismételt közgyűlés helye: 4032 Debrecen, Füredi út 98.sz.
 
A megismételt közgyűlés napirendi pontjai:
            1. 2016. évi költségvetés ismertetése, elfogadása
            2. Tájékoztató a 2016. évi tervezett programokról
            3. Egyebek
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
 
Debrecen, 2016. február 22.
 
                                                                                  
                                                                                      Debreceni MEDICOR Sportegyesület
 
Meghatalmazás
 
Meghatalmazom…………………………., hogy a Debreceni MEDICOR Sportegyesület 2016.március 09-ei közgyűlésén hozzátartozói képviseletemet ellássa.
 
 
                                                                                               ………………………………………….
                                                                                                     meghatalmazó egyesületi tag
 
 
 
 
 

 
Tisztelt Tagunk!
 
 
 
A Debreceni MEDICOR Sportegyesület közgyűlését 2016. február 04. napján 16 óra kezdettel tartja.
 
 
 
A közgyűlés helye:
4032 Debrecen Füredi út 98.sz.
II. emeleti Oktató terem
 
Napirendi pontok:
 
            1. Szervezet jövőbeni működésére vonatkozó alapszabály elfogadása
            2. Tisztségviselők választása
            3. Egyebek
 
 
Egyesületünk alapszabályának értelmében az egyesületi tagság jelenléte szükséges a fenti napirendi pontok tárgyalásához. A Közgyűlés az Alapszabály IV/17. pontja alapján akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
 
Felhívjuk kedves Tagunk figyelmét, hogy amennyiben a jelen meghívóban eredetileg megjelölt időpontban nem jelenik meg a Közgyűlést 30 perc múlva összehívjuk és a Közgyűlés a jelenléte nélkül lesz határozatképes, azaz a megjelentek számára tekintet nélkül határozatok hozható.
 
 
 
A megismételt Közgyűlés ideje: 2016.február 04. napján 16 óra 30 perc
 
 
 
A megismételt közgyűlés helye: 4032 Debrecen, Füredi út 98.sz.
 
 
 
Megismételt közgyűlésen a napirendi pontok:
            1. Szervezet jövőbeni működésére vonatkozó alapszabály elfogadása
            2. Tisztségviselők választása
            3. Egyebek
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
 
Debrecen, 2016. január 28.
 
 
 
                                                                                  
                                                                                      Debreceni MEDICOR Sportegyesület
 
 
 
 
 
 

 
 
Tisztelt Tagunk!
 
 
A Debreceni MEDICOR Sportegyesület közgyűlését 2016. január 20. napján 16 óra kezdettel tartja.
 
A közgyűlés helye:
4032 Debrecen, Füredi út 98. szám.
II. emeleti Oktató terem
 
Napirendi pontok:
 
  1. A szervezet jövőbeni működését érintő, tervezett változásokról szóló tájékoztatás.
  2. A tisztségviselők lemondása miatt a jelölő bizottság és a szavazat számláló bizottság tagjainak a megválasztása.
  3. Egyebek
Egyesületünk alapszabályának értelmében az egyesületi tagság jelenléte szükséges a fenti napirendi pont tárgyalásához. A Közgyűlés az Alapszabály IV/17. pontja alapján akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
 
Felhívjuk kedves Tagunk figyelmét, hogy amennyiben a jelen meghívóban eredetileg megjelölt időpontban nem jelenik meg a Közgyűlést 30 perc múlva összehívjuk és a Közgyűlés a jelenléte nélkül lesz határozatképes, azaz a megjelentek számára tekintet nélkül határozatok hozhatók.
 
A megismételt Közgyűlés ideje: 2016. január 20. napján 16 óra 30 perc
 
A megismételt Közgyűlés helye: 4032 Debrecen Füredi út 98. szám
Megismételt közgyűlésen a napirendi pontok:
 
  1. A szervezet jövőbeni működését érintő, tervezett változásokról szóló tájékoztatás.
  2. A tisztségviselők lemondása miatt a jelölő bizottság és a szavazat számláló bizottság tagjainak a megválasztása.
  3. Egyebek
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
 
Debrecen, 2016. január 8.
 
 
                                                                                 
                                                                                   Debreceni MEDICOR Sportegyesület