Az Egyesület teljes neve: Debreceni MEDICOR Sportegyesület
 
Az Egyesület rövidített neve: Debreceni MEDICOR SE
 
Az Egyesület székhelye: 4032 Debrecen, Füredi út 98.
 
Az Egyesület adószáma: 19850102-1-09
 
Az Egyesület elnöke: Mezei János
 
Az Egyesület
A sportegyesület elsődleges célja az alapító bázisszerv jelenlegi jogutódja Medicor Kéziműszer Zártkörűen Működő Részvénytársaság minden munkavállalója, valamint közvetlen családtagja (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, valamint élettársa és testvére) részére a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, szervezett formában. Ezen belül a tagok, kiemelten az ifjúság egészséges testi és szellemi fejlődésének a sport eszközeivel történő elősegítése. Sportrendezvények szervezése, annak folytatásához szükséges feltételek biztosítása. Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttv.) 16. §-ában meghatározottak szerinti tevékenységeket végzi, a sportegyesület tagsága számára elérhetően, biztosítva ezzel a tagság számára a szabadidő sportolással történő tartalmas eltöltése, a tehetséggondozás, a szabadidősport, a testmozgás és a sportolás által a testi-lelki egészség biztosításának lehetőségét.